Njedźela Swjateje Trojicy (Mt 28,16-20)

 1. „Jědnaćo wučomnicy pak ………. do Galileje na horu, na kotruž bě sej Jězus jich skazał“ (28,16).
  A. chwatachu
  B. dźěchu
  C. běžachu
 2. „Jako jeho widźachu, kłonjachu so jemu. Někotři pak ……….“ (28,17).
  A. dwělowachu
  B. ćeknychu
  C. so bojachu
 3. „A Jězus přistupi k nim a rěčeše z nimi prajo: Mi je ………. móc data w njebjesach a na zemi“ (28,18).
  A. Boža
  B. wšitka
  C. wulka
 4. „Dźiće tohodla a ………. wšitke ludy, křćijće jich w mjenje Wótca a Syna a Ducha Swjateho“ (28,19).
  A. rozwučujće
  B. namołwjejće
  C. wučće
 5. „A ………., ja sym z wami wšitke dny do skónčenja swěta“ (28,20b).
  A. njezabudźće
  B. hlejće
  C. wopomńće

Monika Lawec