Łódź z Jězusoweho časa

Sćenje 5. přezlětneje njedźele powěda wo prědowacym Jězusu Chrystusu (Lk 5,1–11). Wón sedźeše w łódźi a wučeše syły, zhromadźene na brjoze jězora.

Naspomnjena łódź słušeše Symanej Pětrej.

Kajka wona bě, tonjewěmy! Ewangelij to njepraji.

Tola směmy sej to znajmjeńša předstajić. W tym pomha nam archeologija.

Na spočatku lěta 1986 buchu w bliskości jězora Genezaret přez dweju bratrow z kibuca Ginnosar powostanki jedneje łódźe namakane.

Tute pochadźeja z I. lětstotka, tuž tež z Jězusoweho časa.

Namakana łódź je 9 m dołha, 2,5 m šěroka a 1,5 m wysoka. Snadź bě ta Symanowa, z kotrejž prědowaše Jězus, tutej podobna.

DJD