6. přezlětna njedźela (Mk 1,40-45)

 1. „Tu přińdźe k njemu .......... a jeho klečo prošeše“ (1,40a).
  A. chory
  B. wusadny
  C. wobsydnjeny
 2. „Jeli chceš, móžeš mje ..........“ (1,40b).
  A. wučisćić
  B. wuhojić
  C. wumóžić
 3. „Połny .......... wupřestrě Jězus ruku a rjekny jeho so dótknywši“ (1,41a).
  A. miłosće
  B. lubosće
  C. smilnosće
 4. „Chcu, budź ..........!“ (1,41b).
  A. strowy
  B. čisty
  C. wuhojeny
 5. „Hnydom wopušći jeho .........., a wón bě čisty“ (1,42).
  A. kiprosć
  B. chorosć
  C. wusad

DJD