32. přezlětna njedźela (Mk 12,38–44)

 1. „Hladajće so .........., kiž chodźa rady we wosobnych drastach a rady widźa, zo jich na torhošću strowja a rady w synagogach na prěnich městnach sydaja a na čestnych sydłach při hosćinach“ (12,38c–39a).
  A. lewitow
  B. pismawučenych
  C. farizejow
 2. „Ći póžeraju domy .......... a modla so na zdaće wjele“ (12,39b).
  A. bědnych
  B. syrotow
  C. wudowow
 3. „Tych porazy ..........“ (12,39c).
  A. hórši wosud
  B. hórši sud
  C. hórše chłostanje
 4. „Posydnywši so napřećo wopornej pokładni .........., kak ludźo pjenjezy do pokładnje mjetaja“ (12,41a).
  A. wobkedźbowaše
  B. hladaše
  C. přihladowaše
 5. „Mnozy bohaći .......... wjele“ (12,41b).
  A. dachu
  B. dawachu
  C. woprowachu

DJD