Hody (Lk 2,1-14)

 1. „We wonych dnjach wuńdźe přikaz .......... Augustusa, zo by so cyły swět zapisał“ (2,1).
  A. carja
  B. krala
  C. kejžora
 2. „Tute zapisanje bě prěnje pod syriskim .......... Cyrinom“ (2,2).
  A. wjerchom
  B. bohotom
  C. generalom
 3. „A wšitcy dźěchu so dać zapisać, kóždy do ..........“ (2,3).
  A. swojeho města
  B. swojeje kónčiny
  C. swojeje wjeski
 4. „Tež Józef woteńdźe z Galileje, z města Nazareta horje do Judeje do Dawidoweho města, kiž .......... rěka, dokelž běše z domu a splaha Dawida“ (2,4).
  A. Betsaida
  B. Betanija
  C. Betlehem
 5. „zo by so zapisać dał z Mariju, swojej slubjenej, kotraž bě ..........“ (2,5).
  A. samodruha
  B. před porodom
  C. zańdźena

DJD