Jězusdźěćatko, Mać Boža ...

Luby čitarjo SPDE, před sobu maš wobraz namolowany přez italskeho molerja Gentile di Niccolò di Giovanni di Massi (XIV. lětstotk).

Na nim su widźeć Jězusdźěćatko, Mać Boža, swjaty Józef, pastryrjo, woł a wóslik.

Na kajke bibliske podawizny to dopomina a w kajkich knihach Swjateho Pisma so wo tym rozprawja?

Wotmołwu pósćel prošu na tutu adresu SPDE.

DJD