17. přezlětna njedźela (Jan 6,1-15)

 1. „Potom .......... Jězus za Galilejski, to je Tiberiadski jězor“ (6,1).
  A. přińdźe
  B. woteńdźe
  C. dóńdźe
 2. „Wjele ludu dźěše za nim, dokelž widźachu .........., kotrež wón na chorych činješe“ (6,2).
  A. znamjenja
  B. skutki
  C. dźiwy
 3. „Jězus dóńdźe na horu a tam so posydny ze swojimi ..........“ (6,3).
  A. přiwisnikami
  B. japoštołami
  C. wučomnikami
 4. „Jutry, .......... židow, běchu blisko“ (6,4).
  A. swjedźeń
  B. swjaty dźeń
  C. wysoki swjedźeń
 5. „Jako Jězus nětko woči pozběhny a wuhlada, zo wulka .......... k njemu dźe, praji Filipej: Wotkal nakupimy chlěba, zo bychu tući pojědli?“ (6,5).
  A. masa
  B. syła
  C. črjóda

DJD