Narodniny swj. Jana Křćenika (Lk 1,57-66.80)

 1. „Hilžbjeće .......... čas, zo by porodźiła, a porodźi syna“ (1,57).
  A. dopjelni so
  B. přińdźe
  C. nasta
 2. „Jeje ......... a přitomni słyšachu, zo je jej Knjez wulku smilnosć wopokazał, a wjeselachu so z njej“ (1,58).
  A. přiwuzni
  B. susodźa
  C. přećelki
 3. „.......... dnja přińdźechu dźěćo wobrězać a chcychu je po nanje Cacharijas mjenować“ (1,59).
  A. Šesteho
  B. Sydmeho
  C. Wosmeho
 4. „Ale jeho mać praji: .........., Jan budźe rěkać“ (1,60).
  A. Ničo
  B. Ně
  C. Nic
 5. „A rjeknychu jej: W .......... njeje nichtó, kiž by tute mjeno měł“ (1,61).
  A. twojim domje
  B. twojej swójbje
  C. twojim přiwuznistwje

DJD