28. přezlětna njedźela (Mk 10,17–30)

 1. „Hdyž so Jězus na puć hotowaše, přiběža jedyn, poklakny so před nim a wopraša so jeho: Dobry Mištrje, što mam činić, zo bych .......... dobył?“ (10,17).
  A. wěčne žiwjenje
  B. njebjesa
  C. wumoženje
 2. „Jězus jemu wotmołwi: .......... mje mjenuješ dobreho? Nichtó njeje dobry, chiba jeno Bóh“ (10,18).
  A. Kak
  B. Čehodla
  C. Što
 3. „Kaznje znaješ: Njemor, njełamaj mandźelstwo, njekradni, njeswědč wopačnje, njewobšudźej, česćuj ..........!“ (10,19).
  A. staršich
  B. staršeju
  C. swojeho nana a swoju mać
 4. „Wón jemu wotmołwi: Mištrje, na wšo to sym kedźbował wot ..........“ (10,20).
  A. swojeje młodosće
  B. swojeho džěćatstwa
  C. spočatka swojeho žiwjenja
 5. „Tu pohlada Jězus .......... na njeho a rjekny: Jedne ći hišće faluje: Dźi, předaj, štož maš, a daj chudym, a změješ pokład w njebjesach! Potom přińdź a sćěhuj mje!“ (10,21).
  A. dobroćiwje
  B. lubosćiwje
  C. smilnje

DJD