Abrahamowiny Noweho Zakonja

Před 50 lětami, w lěće 1966, bu wudaty Nowy Zakoń, přełoženy z grjeksćiny do hornjoserbsćiny. To bě wažny podawk w Serbach, wosebje na dwejomaj płoninomaj: na tutej nabožnej, kaž tež na kulturelnej.

K dopomnjenju na tute Abrahamowiny zorganizowaše TCM swjedźenske zarjadowanje pod hesłom „Wot chlěba samoho njeje čłowjek žiwy“ (Lk 4,4), kotrež je so na předwječoru liturgiskeho wopomnjenja swjateju Cyrila a Metoda (13 02 2016) w Chrósćicach na farje wotměło.

Z moderatorom programa běše Wendelin Brězan. Nawoda TCM Jurij Špitank postrowi skrótka přitomnych.

Knjez farar Gerat Wornar a knjez farar dr. Daniel Dzikiewicz přednošowaštaj wo stawiznach nastaća serbskeho přełožka Noweho Zakonja a wo eksegetiskej problematice tuteho wudaća.

Za hudźbne wobrubjenje běše zamołwity Józef Brězan.

Kofejowej přestawce přizamkny so žiwa a powučaca diskusija, na kotrejž so nimo připosłucharjow tež přełožowarjej Swjateho Pisma Cyril Pjech a Benedikt Dyrlich wobdźělištaj.

Přitomnych na swjedźenju bě někak 50 ludźi.

S. Chrystamarija

Wjace fotow tule.