24. přezlětna njedźela (Mk 8,27-35)

 1. „Jězus woteńdźe ze swojimi wučomnikami do .......... wokoło Cezareje Filipoweje“ (8,27a).
  A. městow
  B. wsow
  C. wjeskow
 2. „.......... prašeše so swojich wučomnikow“ (8,27b).
  A. Pućujo
  B. Ducy
  C. Po puću
 3. „Što praja .......... wo mni, štó ja sym?“ (8,27c).
  A. ludźo
  B. farizejojo
  C. wyši měšnicy
 4. „Woni jemu ..........“ (8,28a).
  A. rjeknychu
  B. wotmołwichu
  C. prajichu
 5. „Jedni praja Jan Křćenik, druzy Elias, druzy pak jedyn z ..........“ (8,28b).
  A. profetow
  B. wučerjow
  C. sudnikow

Hańža Hadankec