25. přezlětna njedźela (Mk 9,30-37)

 1. „Woteńdźechu wottam a pućowachu po Galileji, a wón nochcyše, zo by to štó ..........“ (9,30).
  A. wotkrył
  B. nazhonił
  C. wědźał
 2. „Wučeše mjenujcy swojich .......... a rěčeše jim“ (9,31a).
  A. přiwisnikow
  B. wučomnikow
  C. japoštołow
 3. „.......... budźe podaty ludźom do rukow, ći jeho zmorja, ale morjeny stanje třeći dźeń z mortwych“ (9,31b).
  A. Chrystus
  B. Messijas
  C. Syn čłowjeka
 4. „Ale woni njerozumjachu jeho .........., bojachu pak so jeho prašeć“ (9,32).
  A. słowa
  B. wučbu
  C. poselstwo
 5. „Přińdźechu do Kafarnauma. Hdyž bě .........., wopraša so jich: Wo čim sće po puću rěčeli?“ (9,33).
  A. synagoze
  B. při morju
  C. doma

DJD