Mt 11,11

W Ewangeliju po Mateju čitamy sćěhowacu sadu: „Zawěrno praju wam: Mjezy wšěmi, kiž su ze žónskich narodźeni, njeje žadyn wustupił, kiž by wjetši był hač Jan Křćenik. Ale młódši w njebjeskim kralestwje je wjetši hač wón“ (11,11). Njeje to wěsta naprećiwnosć? Kak móže jedyn, kiž je najwjetši zdobom najmjeńši być?

S. Chrystamarija