Teroristiski nadpad na klóšter

W zašłym měsacu nadpadnychu wojownicy tak mjenowaneho ISIS klóšter swj. Katyrny w Egyptowskej. Při tym zahiny jedyn policist a štyri dalšich bu zranjenych. Tutón nadpad sta so krótko po zamordowanju 47 egyptowskich křesćanow.

Klóšter swj. Katyrny bu wot kejžora Justinjana w VI. lětstotku fundowany. Z jeho patrónku je sławna swj. Katyrna z Aleksandrije, kotraž – kaž praji tradicija – bu z mječom morjena dla swojeje mudrosće, kiž přesahowaše samo kubłanje filozofow, tak zo někotři z nich, po diskusiji z njej, křesćanstwo přiwzachu.

Klóšter swj. Katyrny je tež znaty na bibliskej płoninje a to přez tak mjenowany Sinaitiski kodeks Swjateho Pisma, kotryž sławny Konstantin Tischendorf (1815–1874) w prěnjej połojcy XIX. lětstotka namaka. Tutón kodeks pochadźa ze IV. lětstotka a wobsahuje nimale cyłu Bibliju w grjekskej rěči.

Klóšter swj. Katyrny je tež hišće blisko hory, na kotrejž – kaž twjerdźi tradicija – dožiwi Mójzes zjewjenje Boha Jahwe w so palacym kerku (Eks 3,1-6).

Naspomnjene fakty přićahnu do klóštra swj. Katyrny wjele putnikow a turistow. Tola teroristiske nadpady jich nětko dźeń a bóle wot wopyta wotdźeržuja.

DJD