23. přezlětna njedźela (Mk 7,31-37)

 1. „A hdyž wopušći zaso syrisku .........., přińdźe přez Sidon ke Galilejskemu morju do krajiny Dźesać městow“ (7,31).
  A. kónčinu
  B. wokolinu
  C. krajinu
 2. „Tu přiwjedźechu k njemu hłuchoněmeho, a prošachu jeho, zo by ruku na njeho ..........“ (7,32).
  A. połožił
  B. zwožił
  C. napołožił
 3. „.......... k njebju, zdychny a rjekny jemu: Effeta, to rěka: Wotewri so!“ (7,34).
  A. hlada
  B. zhladowa
  C. pohlada
 4. „Hnydom wotewrěštej so jeho wuši a rozwjaza so jemu .......... jazyk, a wón rěčeše prawje“ (7,35).
  A. zwjazany
  B. chory
  C. němy
 5. „Přikaza jim, nikomu wo tym njepowědać. Ale bóle jim wón zakazowaše, bóle to ..........“ (7,36).
  A. zdźělichu
  B. powědachu
  C. rozšěrjachu

S. Chrystamarija