5. přezlětna njedźela (Mk 1,29-39)

 1. „A hnydom wuńdźe ze synagogi a .......... do Symanoweho a Handrijoweho domu z Jakubom a Janom“ (1,29).
  A. zastupi
  B. stupi
  C. přińdźe
 2. „A wón k njej přistupi, wza ju za ruku a ..........“ (1,31a).
  A. pozběhny
  B. zběhny
  C. dźeržeše
 3. „Wón wustrowi mnohich wšelako .......... a wuhna wjele djabliskow“ (1,34b).
  A. chorych
  B. kiprych
  C. chromych
 4. „Rano zahe, jako bě hišće cyle ćma, stany wón a .......... na samotne městno a so tam modleše“ (1,35).
  A. postupi
  B. woteńdźe
  C. dźěše
 5. „Tu rjekny jim: Pójmy do druhich wokolnych wsow, zo bych tež tam .........., dokelž k tomu sym přišoł!“ (1,38).
  A. rozwučował
  B. wozjewjał
  C. prědował

Hana Mjechelina