9. přezlětna njedźela (Mk 2,23–3,6)

 1. „Jónu dźěše Jězus na sabaće přez žita. Jeho wučomnicy počachu ducy .......... šćipać“ (2,23).
  A. zornjatka
  B. kłosy
  C. zorno
 2. „Wón jim wotmołwi: Njejsće ženje čitali, što je Dawid činił, jako bě w nuzy a ze swojimi přewodnikami ..........?“ (2,25).
  A. hłódny
  B. lačny
  C. wučerpany
 3. „Tohodla je Syn čłowjeka tež .......... nad sabatom“ (2,28).
  A. hospodar
  B. knježićel
  C. knjez
 4. „Potom rjekny jim: Je dowolene na sabaće pak dobre činić, pak złe, pak žiwjenje wuchować, pak je morić? Woni wšak ..........“ (3,4).
  A. zamjelčachu
  B. mjelčachu
  C. njewotmołwichu
 5. „Hnydom pak wuńdźechu farizejojo a wuradźowachu z Herodianami, kak bychu jeho ..........“ (3,6).
  A. skóncowali
  B. morili
  C. skamjenowali

Bernadet Berndtowa