26. přezlětna njedźela (Mk 9,38-43.45.47-48)

 1. „A rjekny jemu ..........: Mištrje, smy widźeli, kak wuhonja jedyn, kiž njechodźi z nami, w twojim mjenje złych duchow, a smy jemu to zadźěwali“ (9,38).
  A. Pětr
  B. Jakub
  C. Jan
 2. „Jězus pak rjekny: .......... jemu!“ (9,39ab).
  A. Njezakazujće
  B. Njezadźěwajće
  C. Njezahaćće
 3. „Nichtó mjenujcy, kiž w mojim mjenje .......... čini, njebudźe zdobom zlě wo mni rěčeć móc“ (9,39c).
  A. dźiwy
  B. znamjenja
  C. njewšědne wěcy
 4. „Přetož štóž njeje přećiwo .........., je za was“ (9,40).
  A. wam
  B. nam
  C. mi
 5. „Štóž was napoji ze .......... wody, dokelž sće Chrystusowi, zawěrno praju wam, tón swoje myto njezhubi“ (9,41).
  A. nopachom
  B. horncom
  C. škleńcu

Hańža Hadankec