16. přezlětna njedźela (Mk 6,30-34)

 1. „Japoštoljo zeńdźechu so pola .......... a rozprawjachu jemu wo wšěm, štož běchu činili a wučili“ (6,30).
  A. Jězusa Chrystusa
  B. Knjeza
  C. Jězusa
 2. „A wón jim praji: Pójće stronu do .......... a wotdychće tróšku!“ (6,31).
  A. pusćiny
  B. samoty
  C. lěsa
 3. „A wotjědźechu z .......... na samotnu stronu, hdźež běchu sami za so“ (6,32).
  A. čołmom
  B. čołmikom  
  C. łódźu
 4. „Ale .......... widźachu jich wotjěć, a mnozy to zhoniwši běžachu tam pěši ze wšěch městow a dóńdźechu tam hišće prjedy nich“ (6,33).
  A. druzy
  B. ludźo
  C. mužojo
 5. „Jězus wustupi z čołma a wuhlada wulke .........., a jemu bě jich žel, dokelž běchu kaž wowcy bjez pastyrja. A poča jich wo mnohim rozwučować“ (6,34).
  A. masy
  B. syły
  C. črjódy

DJD