13. přezlětna njedźela (Mk 5,21-43)

 1. „A tu přińdźe k njemu jedyn .......... synagogi z mjenom Jairus. Wuhladawši jeho, padny jemu k nohomaj“ (5,22).
  A. zwóńk
  B. wrotar
  C. předstojnik
 2. „Wo Jězusu zasłyšawši přińdźe wona w črjódźe a .......... wotzady jeho drasty“ (5,27).
  A. dótkny so
  B. zatorhnje
  C. přimnje
 3. „Hdyž hišće rěčeše, přińdźechu ludźo z domu předstojnika a rjeknychu: Twoja dźowka je ........... Čehodla hišće dale Mištra wobćežuješ?“ (5,35).
  A. wotešła
  B. wumrěła
  C. wudychła
 4. „Jězus, kiž słyšeše, što bě so prajiło, rjekny předstojnikej synagogi: .........., jeno wěr!“ (5,36).
  A. Njeměj strach
  B. Njerudź so
  C. Njeboj so
 5. „Wón přikaza jim doraznje, zo by nichtó wo tym .........., a poruči, zo bychu jej dali jěsć“ (5,43).
  A. njezhonił
  B. njewědźał
  C. njezasłyšał

Bernadet Berndtowa