15. přezlětna njedźela (Mk 6,7-13)

 1. „Potom zawoła .......... k sebi a wupósła jich po dwěmaj a da jim móc nad nječistymi duchami“ (6,7).
  A. dwanaćoch
  B. wučomnikow
  C. japoštołow
 2. „A přikaza jim, zo bychu sej njebrali ničo na puć, chiba jenož .........., ani chlěb, ani wačok, ani pjenjezy w pasu“ (6,8).
  A. hałzu
  B. kij
  C. kiješk
 3. „jeno .......... na nohi, ani so njewoblekali dwě sukni!“ (6,9).
  A. črijki
  B. črije
  C. sandale
 4. „A praji jim: Hdyž něhdźe do .......... přińdźeće, wostańće w nim, doniž wottam njewoteńdźeće“ (6,10).
  A. jednoho města
  B. jedneje wjeski
  C. jednoho domu
 5. „Ale kotrež město was njepřijimje a was njebudźe posłuchać, tam wottřasće wotchadźejo proch ze swojeju nohow k .......... přećiwo nim“ (6,11).
  A. swědčenju
  B. znamjenju
  C. hroženju

Hańža Hadankec