Wysoki swjedźeń Božeho Ćěła (Mk 14,12-16.22-26)

 1. „Prěni dźeń njekisanych chlěbow, hdyž so jutrowne jehnjo ………., prajichu jemu jeho wučomnicy“ (14,12a).
  A. jě
  B. rěza
  C. zarěza
 2. „Hdźe chceš, zo bychmy šli a ………. ći, zo by jutrowne jehnjo jědł?“ (14,12b).
  A. zhotowili
  B. wuhotowali
  C. přihotowali
 3. „A pósła dweju ze swojich ………. a rjekny“ (14,13a).
  A. wučomnikow
  B. přiwisnikow
  C. japoštołow
 4. „Dźitaj do ………. a zetkataj muža, kiž njese karan wody. Dźitaj za nim“ (14,13b).
  A. wjeski
  B. města
  C. wsy
 5. „a hdźež wón zastupi, tam prajtaj knjezej domu: ………. praji: Hdźe je moja wječernja, w kotrejž bych ze swojimi wučomnikami jutrowne jehnjo jědł?“ (14,14).
  A. Mišter
  B. Knjez
  C. Wučer

DJD