30. přezlětna njedźela (Mk 10,46b–52)

 1. „A hdyž z Jericha ze swojimi .......... a wjele ludom dźěše, sedźeše Timejowy slepy syn Bartimej prošo při puću“ (10,46b).
  A. přećelemi
  B. wučomnikami
  C. japoštołami
 2. „Zasłyšawši, zo je to Jězus Nacaretski, poča .......... prajo: Jězuso, Syno Dawidowy, smil so nade mnu!“ (10,47).
  A. křičeć
  B. wołać
  C. rjejić
 3. „A mnozy na njeho swarjachu, zo by změrom był. Ćim .......... pak wón wołaše: Syno Dawidowy, smil so nade mnu!“ (10,48).
  A. wótřišo
  B. mócnišo
  C. sylnišo
 4. „A Jězus .......... a da jeho zawołać. A zawołachu slepeho jemu prajo: Budź dobreje mysle, stań, wón će woła!“ (10,49).
  A. přista
  B. dočaka
  C. zasta
 5. „Jězus pak jemu rjekny: Dźi, twoja wěra je će ..........! Hnydom wón widźeše, a dźěše za nim po puću“ (10,52).
  A. wustrowiła
  B. wuhojiła
  C. wumóžiła

S. Chrystamarija