27. přezlětna njedźela (Mk 10,2-16)

 1. „Wotmołwjejo wón rjekny: Što je wam Mójzes ..........?“ (10,3).
  A. přikazał
  B. namjetował
  C. dowolił
 2. „Na spočatku .......... pak je Bóh jeju jako muža a žonu sčinił“ (10,6).
  A. žiwjenja
  B. stworjenja
  C. časow
 3. „Potajkim, štož je Bóh .........., njech čłowjek njedźěli“ (10,9).
  A. zjednočił
  B. žohnował
  C. zwjazał
 4. „.......... prašachu so jeho wučomnicy zaso za tym“ (10,10).
  A. Doma
  B. Potom
  C. Pozdźišo
 5. „Jězus to widźo rozmjerza so na to a rjekny jim: Dajće dźěćatkam ke mni přińć a njewobarajće jim, dokelž tajkim słuša ..........!“ (10,14).
  A. njebjeske kralestwo
  B. Bože kralestwo
  C. Boža hnada

Bernadet Berndtowa