Štó lěpje prěduje?

Jónu staj so měšnikaj – knjez farar a knjez kapłan – sadźiłoj: Štó z njeju lěpje prěduje?

Znamjo za to měješe ličba spjacych kemšerjow w času jeju prědowanjow być. Pola kotrehož je wona mjeńša, tón je sadźenje dobył.

Jako prěni započa knjez kapłan. W času jeho prědowanja spaše jeno jedna wosoba.

Přichodnu njedźelu prědowaše knjez farar. Pola njeho drěmaše tež jenož jedyn čłowjek.

Tuž rjekny knjez kapłan po Kemšach takle: Na, hlejće knježe fararjo, mój jenak derje prědujemoj. Kaž pola Was tak pola mje spaše jenož jedyn wosadny.

Na to wotmołwi knjez farar: Ně, knježe kapłano, tute sadźenje sym ja dobył, dokelž spjaca wosoba při mojim prědowanju je sej hižo při twojim prědowanju zańdźenu njedźelu wusnyła.

DJD