29. přezlětna njedźela (Mk 10,35–45)

 1. „Tu přistupištaj k Jězusej .........., Zebedejowaj synaj, a rjeknyštaj“ (10,35a).
  A. Pětr a Handrij
  B. Jakub a Jan
  C. Jan a Jakub
 2. „Mištrje, přejemoj sej, zo by namaj .........., wo čož će poprosymoj“ (10,35b).
  A. darił
  B. dał
  C. sčinił
 3. „Wón so wopraša: Što .........., zo bych wamaj sčinił?“ (10,36).
  A. chcetaj
  B. přeještaj
  C. žadataj
 4. „A rjeknyštaj jemu: .......... namaj, zo bychmoj w twojej krasnosći sedźałoj jedyn při twojej prawicy a druhi při twojej lěwicy“ (10,37).
  A. Daj
  B. Dowol
  C. Přizwol
 5. „Jězus jimaj wotmołwi: Njewěstaj,wo čo prosytaj! Móžetaj pić .........., kotryž ja piju, abo so křćić dać z křćeńcu, z kotrejž sym ja křćeny?“ (10,38).
  A. šalku
  B. keluch
  C. nopach

Hańža Hadankec