1. njedźela Adwenta (Lk 21,25–28.34–36)

 1. „A budźeja znamjenja na słóncu, měsačku a hwězdach, a na zemi budźe zatrach ludam w bjezradnosći dla šumjenja .......... a praskanja žołmow“ (21,25).
  A. morja
  B. wody
  C. oceana
 2. „Ludźo budźeja zdychować .......... čakajo na to, što přińdźe na wšón swět, přetož njebjeske mocy budźeja so hibać“ (21,26).
  A. ze strachom
  B. z bojosću
  C. wćipni
 3. „A tehdy wuhladaja woni Syna čłowjeka na .......... z wulkej mocu a hordosću přichadźeć“ (21,27).
  A. njebju
  B. tučeli
  C. mróčeli
 4. „Wón přińdźe mjenujcy kaž .......... na wšitkich ludźi na wjerchu zemje“ (21,35).
  A. sak
  B. błysk
  C. swětło
 5. „Budźće tuž na straži a .......... wšón čas, zo byšće byli hódni wuwinyć so wšemu tomu, štož ma so stać, a wobstać před Synom čłowjeka!“ (21,36).
  A. kedźbujće
  B. modlće so
  C. čakajće

Bernadet Berndtowa