22. přezlětna njedźela (Mk 7,1-8.14-15.21-23)

 1. „Farizejojo a wšitcy Židźa jědźa mjenujcy jeno, hdyž su sej dokładnje .......... wumyli; z tym maja so po tradiciji staršich“ (7,3).
  A. noze
  B. ruce
  C. hłowu
 2. „Přetož sće .......... Bože kaznje a dźeržiće čłowječe podawizny, wopłókowanje karanow a keluchow; a wjele podobneho hajiće“ (7,8).
  A. wopušćili
  B. zabyli
  C. wuwostajili
 3. „Potom zwoła zaso lud a powědaše jim: Słyšće mje wšitcy a .......... mje!“ (7,14).
  A. sćěhujće
  B. wusłuchajće
  C. zrozumće
 4. „Ničo z toho, štož wot wonka do čłowjeka přichadźa, njemóže jeho womazać, ale to, štož z čłowjeka wuchadźa, to je, štož jeho ..........“ (7,15).
  A. zrani
  B. womazuje
  C. poniža
 5. „Wšitke tute złe wěcy přińdu z nutrinow a znječisćeja ..........“ (7,23).
  A. čłowjeka
  B. ludźi
  C. ćěło

Bernadet Berndtowa