Duch Swjaty a woda

W ewangeliju wysokeho swjedźenja Swjatkow liturgiskeho lěta C praji so mjez druhim takle: Štóž do Mnje wěri, tak praji Pismo – z toho nutrin budźeja so žórlić rěki žiweje wody (Jan 7,38). Z tutym wobrazom wody, kaž pisa dale sam sćenik, měnješe Jězus Chrystus Ducha Swjateho (Jan 7,39). Tuta mysl wukonješe cyle wěsće wliw na sławneho ruskeho molerja Andrieja Rublowa (1360–1430), kotryž pisajo ikonu Swjateje Trojicy zwobrazni nad jandźelom Ducha Swjateho jako skału, z kotrejež so woda žórli. Tuž bibliska symbolika třećeje wosoby Swjateje Trojicy je wobšěrniša hač ta, kotruž reprezentuje katolska ikonografja předstajejo Ducha Swjateho jako hołbja.

DJD