19. přezlětna njedźela (Jan 6,41-51)

 1. „ Tu mórčachu .......... na njeho, dokelž bě prajił: Ja sym chlěb, kiž je z njebjes přišoł“ (6,41).
  A. Pisma wučeni
  B. farizejojo
  C. židźa
 2. „A prajichu: Njeje da to Jězus, Józefowy syn, kotrehož nana a mać znajemy; kak tomu, zo wón praji: .......... sym přišoł?“ (6,42).
  A. Wot Boha Wótca
  B. Z njebjes
  C. Wot Boha
 3. „Jězus .......... jim na to: Njemórkotajće mjez sobu“ (6,43).
  A. praji
  B. wotmołwi
  C. rjekny
 4. „Nichtó njemóže .........., chiba zo sćehnje jeho Wótc, kiž je mje pósłał, a ja jeho zbudźu na poslednim dnju“ (6,44).
  A. ke mni přińć
  B. do mnje wěrić
  C. mnje lubować
 5. „W .......... je napisane: A wšitcy budźeja wot Boha rozwučowani. Kóždy, kiž słucha na Wótca a da so powučić, přichadźa ke mni“ (6,45).
  A. Zakonju
  B. Bibliji
  C. profetach

Hańža Hadankec