14. přezlětna njedźela (Mk 6,1b-6)

 1. „Na sabaće .......... w synagoze, a mnozy, kiž jeho słyšachu, so jara dźiwachu nad jeho wučbu a prajichu“ (6,2a).
  A. prědowaše
  B. wozjewješe Ewangelij
  C. wučeše
 2. „Wotkal wón to ma? A kajka je to .........., kotraž je jemu data?“ (6,2bc).
  A. wěda
  B. mudrosć
  C. wědomosć
 3. „A tajke .........., kotrež so přez jeho ruce stawaja“ (6,2d).
  A. dźiwy
  B. znamjenja  
  C. skutki
 4. „Njeje wón ćěsla, syn .......... a bratr Jakuba a Józefa, Judy a Symana?“ (6,3a).
  A. Marije a Józefa
  B. Józefa a Marije
  C. Marije
 5. „A njebydla jeho .......... tu pola nas? A hóršachu so nad nim“ (6,3bc).
  A. přiwuzni
  B. sotry
  C. přećeljo

DJD