Swjedźeń Knjezoweje křćeńcy (Mk 1,7-11)

 1. „Za mnu přińdźe .........., hač sym ja“ (1,7a).
  A. sylniši
  B. mócniši
  C. wažniši
 2. „njejsym hódny, před nim so schilić a paski jeho .......... rozwjazać“ (1,7b).
  A. wobućow
  B. sandalow
  C. Jordanje
 3. „Ja sym was křćił .........., wón pak budźe was křćić z Duchom Swjatym“ (1,8).
  A. we wodźe
  B. z wodu
  C. přez wodu
 4. „We .......... přińdźe tež Jězus z Nazareta w Galileji a da so wot Jana w Jordanje křćić“ (1,9).
  A. wonym wokomiku
  B. wonym času
  C. wonych dnjach
 5. „Potom, jako .......... stupaše, wuhlada njebjo wotewrjene a Ducha Swjateho jako hołbja na sebje so znižować“ (1,10).
  A. na brjóh
  B. z wody
  C. won

DJD