30. Hodownika

„Běše tež profetka Hana, dźowka Fanuela ze splaha Aser. Ta běše jara stara. Ze swojim mužom bě wona sydom lět žiwa była po swojim knježnistwje“ (Lk 2,36).

Prěnja linka dźensnišeho ewangelija powěda wo wěstej žonje z mjenom Hana, kotraž so zetka z Jězusom Chrystusom w Jerusalemskim templu. To je tež powučace za nas: Kóžde naše dóńdźenje do cyrkwje dyrbi formu wučinjeneho termina z tam přebywacym Bohom měć.

DJD