10. přezlětna njedźela (Mk 3,20-35)

 1. „Hdyž domoj přińdźechu, zběžachu so znowa črjódy ludu, zo njemóžachu ani ..........“ (3,20).
  A. chlěba pojěsć
  B. wody so napić
  C. něšto pojěsć
 2. „Jeho ludźo to zhoniwši wuńdźechu, zo bychu jeho wzali a dźerželi, dokelž so powědaše, zo ..........“ (3,21).
  A. je wobłudnił
  B. je zbłaznił
  C. je rozum zhubił
 3. „A pismawučeni, kiž běchu z Jerusalema přišli, rjeknychu: Wón ma .......... a z wjerchom djabołow wuhanja djabliska“ (3,22).
  A. demona
  B. satana
  C. Beelcebuba
 4. „Tuž přiwoła jich k sebi a rěčeše k nim w ..........: Kak móže satan satana wuhanjeć?“ (3,23).
  A. přirunanjach
  B. bajkach
  C. metafrach
 5. „Jeli so kralestwo přećiwo sebi rozdźěli, to njemóže tajke kralestwo ..........“ (3,24).
  A. předźeržeć
  B. přetrać
  C. wobstać

DJD