31. Hodownika

„Wšitko bu přez nje, a bjez njeho njebu ničo z toho, štož bu“ (Jan 1,3).  

Měnjene je tu Bože słowo, přez kotrež je Bóh swět stworił. A słowo je so mjaso stało a mjez nami je bydliło. Tu so praji, zo bě Boži Syn jako Bože Słowo wěčnje pola Boha. Wón je so sčłowjećił a přez Njeho přińdźe k nam Bože kralestwo. Přez Jeho smjerć a zrowastanjenje słušamy přez swjatu křćeńcu jako dźěći Bože k Njemu. A tuž mamy Jeho lubosć k nam tež druhim posrědkować.

S. Chrystamarija