Chrysta Krala uniwersuma (Jan 18,33–37)

 1. „Pilatus woteńdźe znowa do pretorija, da Jězusa zawołać a wopraša so jeho: Sy ty .......... Židow?“ (18,33).
  A. kral
  B. knjez
  C. wodźićel
 2. „Jězus wotmołwi: Prajiš to sam wot so, abo su ći to ………. wo mni rjekli?“ (18,34).
  A. farizejojo
  B. druzy
  C. saducejojo
 3. „Pilatus wotmołwi: Sym ja Žid? .......... a wyši měšnicy su mi će podali. Što sy skućił?“ (18,35).
  A. Twoji njepřećeljo
  B. Twoji krajenjo
  C. Twój lud
 4. „Jězus wotmołwi: Moje kralestwo njeje z toho swěta. Hdy by moje .......... z toho swěta było, to bychu moji słužownicy wojowali, zo bych Židam přepodaty njebył; ale moje kralestwo njeje wottud“ (18,36).
  A. knježenje
  B. kralestwo
  C. knjejstwo
 5. „Na to rjekny jemu Pilatus: Potajkim sy ty kral? Jězus wotmołwi: Haj, ja sym kral. K tomu sym so narodźił a na swět přišoł, zo bych .......... swědčił. Kóždy, kiž je z prawdy, słyši mój hłós“ (18,37).
  A. prawdźe
  B. swětłu
  C. dobru

DJD