3. přezlětna njedźela (Mk 1,14-20)

 1. „Hdyž běchu Jana zajeli, přińdźe Jězus do .......... a připowědowaše ewangelij wo Božim kralestwje“ (1,14).
  A. Galileje
  B. Judeje
  C. Samarije
 2. „A praji: Čas je .........., a kralestwo Bože je so přibližiło!“ (1,15a).
  A. přišoł
  B. nastał
  C. dopjelnjeny
 3. „Nakazajće so a .......... dobremu poselstwu!“ (1,15b).
  A. wěrće
  B. so dowěrće
  C. mějće dowěru
 4. „A ducy při Galilejskim .......... wuhlada Symana a Handrija, jeho bratra, kak swoje syće do morja mjetaštaj. Běštaj mjenujcy rybakaj“ (1,16).
  A. jězorje
  B. morju
  C. haće
 5. „Jězus rjekny jimaj: .......... za mnu a sčinju z waju rybakow ludźi!“ (1,17).
  A. Hejda 
  B. Kročtaj
  C. Pójtaj

DJD