GOT a GOTT

W Swjatym Pismje ma Bóh wšelake mjena: Adonai, El Eljon, Elohim, El Šaddai, El Olam, Jahwe etc. Drudy pak maja někotre z nich hinajše formy. Na přikład mjeno Jahwe so wupraja tež jako skótšeńka Jah.

Něšto podobneho mamy w padźe wuprajenja Božemje, kiz je sktótšeńka sady „W Božim mjenje“.

Jedna žortna situacija nasta ze znamješkom mojeho awta, kotrež so započina z třomi pismikami G, O a T. 

Dokelž bě to potrjebane awto, měješe wono hižo swoje znamješko. A hdyž pytnych kajke to je, zrozumich hnydom, zo změju z tutymi pismikami wjele komentarow.

A bě to takle: Tójšto ludźi naspomni žortnje, zo pobrachuje na tutym znamješku jedne T.

Najinteligentišo pak so wupraji k tomu knjeni Mónika Bjeńšowa z Worklec. Bě to na narodninach knjeza Pawoła Kindermana. Wona přińdźe, postrowi mnje a rjekny: Knježe fararjo, poprawom pisa so w Němskej słowo GOTT z dwojimaj T.

DJD