Přirunanje wo ...

W 15 kapitlu Ewangelija po Lukašu so rěči wo nanje, kotryž měješe dweju synow.

Jednoho dnja wopušći jedyn z njeju nana a poda so do dalokeho kraja, hdźež přečini swoje pjenjezy. Hdyž pak započa nuzu tradać, to přińdźe zaso domoj a nan jeho zaso přiwza.

Tuteho podawka dla ma tutón tekst nadpismo: Přirunanje wo zhubjenym synu.

To pak njeje eksaktne pomjenowanje!

W naspomnjenym fragmenće dźě so rěči tež wo druhim synu, kiž so tohorunja zhubi, jeno dale doma přebywajo.

Tohodla by so měła tuta podawizna trošku hinak mjenować.

Jedyn z poskitkow by był na přikład sćěhowacy: Přirunanje wo zhubjenymaj synomaj.

DJD