18. přezlětna njedźela (Jan 6,24-35)

 1. „A namakawši jeho za .......... prajichu jemu: Mištrje, hdy sy sem přišoł?“ (6,25).
  A. lěsom
  B. jězorom
  C. polom
 2. „Njeprócujće so wo zachodnu jědź, ale wo jědź, kotraž zwostawa k .......... žiwjenju, kotruž wam Syn čłowjeka da; přetož toho je Bóh Wótc wobkrućił“ (6,27).
  A. wěčnemu
  B. wěrnemu
  C. dalšemu
 3. „Tuž rjeknychu jemu: Što mamy činić, zo bychmy .......... Bože spjelnili?“ (6,28).
  A. nadawki
  B. skutki
  C. dźěła
 4. „Tu rjeknychu jemu: .......... da ty sčiniš, zo bychmy widźeli a ći wěrili? Što skutkuješ?“ (6,30).
  A. Kajke znamjo
  B. Kajki skutk
  C. Kajki dźiw
 5. „Přetož chlěb Boži je tón, kiž přichadźa z njebjes a dawa swětej ..........“ (6,33).
  A. žiwjenje
  B. derjeměće
  C. móc

Bernadet Berndtowa