9. Małkeho róžka

„A wottam nastaji so Jězus na puć a přińdźe do kónčin Tyrusa a Sidona. Zastupi do jednoho domu a nochcyše, zo by to něchtó zhonił, ale njemóžeše so schować“ (Mk 7,24).

Hdyž sy něšto nazhonił a dožiwił, štož je rjane, dobre a ći pomha, njemóžeš to za sebje zdźeržeć. Chrystusowe poselstwo a jeho skutkowanje njeda so schować a zakryć. Tež “njewěriwi” staja swoju nadźiju na Njeho. Tak tež cuzy wo tym zhoni, kaž Syrofyničanka. Wona so starosći wo swoju dźowku. Wona Jězusa nadběhuje, zo by so nad njej smilił, jej pomhał, ju wustrowił. Ani Jězusowe wotpokazowace słowa ju njewottraša.

ŠD