29. Jutrownika

„W tym času porěča Jězus takle: Chwalu, će, Wótče a Knježe njebjes a zemje, zo sy to před mudrymi a wučenymi zakrył, móličkim pak wozjewił“ (Mt 11,25).

Nic kóždy wysoko kubłany a mudry čłowjek dóstanje hnadu wěry do Božeho poselstwa. Tola wotewrjene je Bože słowo za kóždeho, tež najmjeńšeho. Je derje dožiwić, kak maja druhdy cyle jednori a njekubłani ludźo hłuboku a praktikowanu wěru. Myslu tu na Bernadet w francóskim Lourdes, kiž je ze swojej jednorej, ale hłubokej wěru do zjewjenja swjateje Mariju wšón swět za putnikowanje do Lourdesa pohnuwała.

S. Chrystamarija