4. Małkeho róžka

„Japoštoljo zhromadźichu so pola Jězusa a rozprawjachu jemu wo wšěm, štož běchu činili a wučili“ (Mk 6,30).

Na spočatku ewangelija słyšimy wo nawróće japoštołow z misijóna. Woni přińdźechu wróćo k Jězusej Chrystusej a započachu wo tym, štož běchu nazhonili, rozprawjeć. W našim wšědnym žiwjenju by so móhło podobnje činić. Modlitwa njeje dźě jeno spěwanje paćerjow, ale tež rěčenje z Bohom wo podawkach našeje wšědnosće.

DJD