6. Małkeho róžka

„Tak přijědźechu na kraj, přińdźechu do Genezareta a přistachu“ (Mk 6,53).

Jězus je ludźi často ćělnje wustrowjał. Prěnju pak wustrowjacu móc mějachu Jeho słowa. Wone njesu mjenujcy prózdne kaž wjele druhich čłowječich słowow, na př. politikarjow. Wone pak njeslubja žane tune zbožo, a tež žadyn paradiz na zemi. To pak, štož wone darja, je woprawdźite žiwjenje bjez přesłapjenjow, kotrež naposled wjedźe k wěčnosći. Za křesćanow njedawa žana alternatiwa, kaž so z Božim słowom prawidłownje zežiwić.

TAD