7. Małkeho róžka

„Jónu zetkachu so pola Jězusa farizejojo a pismawučeni, kiž běchu z Jerusalema přišli“ (Mk 7,1).

Farizejojo hóršachu so, zo nimaja so wučomnicy po tradicijach staršich. Jězus pak jim wotmołwi: Wy ničiće Bože słowo přez swoju tradiciju. To, štož z čłowjeka wuchadźa, jeho womazuje: Kurwarstwa, padustwa, mandźelstwołamanja, nahrabnosć, hordosć, njerozum atd. Tuž kedźbujmy na to, zo naše wonkowne jednanje z nutřkownym zmyslenjom je přezjedne.

S. Chrystamarija