30. Smažnika

„Hdyž Jězus z hory přińdźe, dźěchu wulke črjódy za nim“ (Mt 8,1).

Zahajenje dźensnišeho sćenja wopisuje Jězusowe zestupjenje z hory, na kotrejž wón wozjewi tak mjenowane Prědowanje na horje. Hora w Bibliji, kaž bě jónu hižo naspomnjene, je z wosebitym městnom zetkanja čłowjeka z Bohom. Tola ma čłowjek prjedy abo pozdźišo ju wopušćić, ale nic w samsnym stawje kaž do postupjenja na nju. W padźe připosłucharjow Jězusa Chrystusa je so to zdokonjało. Woni dźěchu za nim. A kročenje w Bibliji za Jězusom woznamjenja sćěhowanje wašnjow jeho žiwjenja. Něšto podobneho by so měło po kóždym wopytanju njedźelskich Kemšow stać.

DJD