8. Małkeho róžka

„Potom zwoła Jězus zaso lud a powědaše jim: Słyšće mje wšitcy a zrozumće mje!“ (Mk 7,14).

W zwołanju a powědanju klinči hižo bytosć Jězusoweje Cyrkwje. Wón zwoła lud, Wón jim powěda. Kaž přikaz klinči to słyšće a zrozumće mje. Jězus wě, kak ludźo słuchaja a kak zrozumja. Kak často je słyšenje čłowjeka přez swójske mysle kažene a z tym tež to zrozumjenje. Tohodla namołwja: Słyšće mje! a nic, štož sej mysliće, a Zrozumće mje! A nic kaž čłowjek to měni. Ma Jězus šansu pola nas, zo JEHO słyšimy a JEHO zrozumimy?

MN