27. Małkeho róžka

„Hdyž so Jězus na puć hotowaše, přiběža jedyn, poklakny so před nim a wopraša so jeho: Dobry Mištrje, što mam činić, zo bych wěčne žiwjenje dobył?“ (Mk 10,17).  

Młody muž wjedźeše swoje žiwjenje po Božich kaznjach. A tola praji Jězu jemu, zo jemu něšto pobrachuje. Dźi, předaj, štož maš, a daj chudym, a změješ pokład w njebjesach! Potom přińdź a sćěhuj mje! Wón bě mjenujcy jara bohaty. Jězus sej nježada wot nikoho, zo by wšo swoje wobsydstwo předał a chudym dał, ale zo mamy z našim swójstwom wobchadźeć wědźo, zo je zbožo našeho žiwjenja wotwisne wot Boha. A ničo njeje wažniše hač naše žiwjenje na njeho wusměrić.

S. Chrystamarija