31. Wulkeho róžka

„Hdyž so Jězus z čołmom zaso na druhi brjóh wróći, zhromadźi so wokoło njeho při morju wulka črjóda ludźi“ (Mk 5,21).

Do toho čitamy, kak so wulka črjóda ludźi wokoło njeho zhromadźi, hdyž so Jězus z čołmom zaso na druhi brjóh wróći. Ludźo na njeho čakachu. Hdyž předstojnik synagogi wo wustrowjenje swojeje na smjerć choreje dźowki prošeše, dźěše Jězus hnydom z nim. A Jězus hižo zemrětu holčku wustrowi. Bože słowo rěčane přez Jězusa Chrystusa wobsahuje skutkowne jednanje. Njech smy tu w našim žiwjenju po jeho přikładźe po puć.

S. Chrystamarija