31. Pražnika

„Jězus powě jim druhe přirunanje: Z njebjeskim kralestwom ma so kaž ze žonopowym zornjatkom, kotrež čłowjek wza a na swoje polo wusy“ (Mt 13,31).  

Zbožo nastawa často přez skedźbnosć w małym, je Wilhelm Busch raz prajił. Haj, naraz něhdźe něšto rosće, hdźež njejsym z tym ličił. Měł tuž być wotewrjeny za to překwapjace, z kotrymž chce mje Bóh často wobdarić. Hdyž žno bychmy stajnje rano hižo wědźeli, što dźeń nam přinjese. Wječor potom dźakowni zwěsćimy, kak zajimawje je so dźeń wuwił, kaž žonopowe zornjatko. Na kóncu žnějemy sami hišće wšelke płody. Tuž měli stajnje z dźakownosću prosyć. Bóh dźě dari to, štož słuži skónčnje k spomóženju.

GN